facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Snoezelen - smyslová místnost

1. Cíl relaxační práce

Smyslová místnost SNOEZELEN

Cílem práce ve smyslové místnosti je zvýšení kvality života a rozvoj osobnosti dětí se středním a těžším mentálním postižením a kombinovaným postižením prostřednictvím vědomě zvolené a řiditelné nabídky primárních podnětů v příjemné, pohodové a bezpečné atmosféře, bazální aktivace dětí s těžším postižením, zaměřená na smyslové vnímání a smyslovou zkušenost pomocí světla, zvuků, pocitů, vůní a chuti.


Cestou, která nás povede k naplnění cíle je využívání metody "snoezelen". Koncept snoezelenu je založen na celostním přístupu k lidem s těžkým postižením a naplňuje potřeby přijetí, porozumění, lidského tepla, blízkosti a dle smyslových možností i prožitku v atmosféře důvěry a uvolněnosti. Zprostředkovává stimulaci základních smyslů, ale nevyžaduje intelektuální chápání. Zprostředkovává, že lidé částečně pasivně, ale částečně i aktivně prožívají nové věci a mohou sbírat nové zážitky. Vychází z možností a schopností lidí s těžkým postižením a snaží se respektovat jejich zájmy, rozšiřovat horizont jejich poznání (zkušeností) a podporovat jejich sebeuvědomění.

"Snoezelen produkuje pocit pohody a působí uvolnění, přivádí lidi do klidu, ale také je aktivizuje, probouzí zájem, řídí a srovnává podněty, vyvolává vzpomínky, organizuje člověka, odebírá strach a přináší jistotu, vede člověka, navozuje a podporuje vztahy, jednoduše přináší radost." (Definice ISNA - International Snoezelen Association)

Snoezelen doplní nabídku aktivit a využití času zejména pro děti s těžším mentálním a kombinovaným postižením, pro děti s autismem, projevy hyperaktivity, nebo s poruchami chování, a přispěje tak k jejich zklidnění i celkovému rozvoji a pomůže odbourávat některé negativní projevy vyplývající z jejich postižení nebo kombinace postižení.

V naší škole bude smyslová místnost využivána všemi žáky školy.

2. Ukazatele úspěchu

  • uvolnění klientů, odbourání stresu a napětí
  • snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity, nežádoucích stereotypů
  • prožívání nového, rozvoj smyslového vnímání
  • zlepšení komunikace a porozumění mezi dítětem a rodičem
  • aktivace klienta - projevení zvýšeného zájmu o okolí, rozšíření poznání
  • spokojenost klienta (konstatovaná klientem, event. rodičem + profesionálem)
3. Činnosti nutné k dosažení cíle
  • zařazení pobytu v terapeutické místnosti - snoezelen do každodenního (týdenního) programu klienta
  • pravidelné individuální pobyty v snoezelenu - dle harmonogramu
  • mimořádné individuální pobyty ve snoezelenu (pro uklidnění, při problémech, nezvládaném napětí, po epileptickém záchvatu, apod.)
  • stálá školení pracovníků v oblasti terapeutických a relaxačních technik, bazální stimulace, nových terapeutických technik v oblasti snoezelen

  
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti