Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Školní družina

V současné době na naší škole fungují dvě oddělení školní družiny. Práci zde vede vychovatel a asistenti pedagoga. Ve školní družině se pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (více).

   Školní družina byla zřízena pro výchovu k účelnému trávení volného času našich žáků. Je školským zařízením zájmového vzdělávání určeným pro děti rodičů, kteří si nemohou své děti vyzvedávat ihned po ukončení vyučování. Činnost školní družiny ale probíhá pouze ve dnech školního vyučování.

 Opodstatnění školní družiny v celkovém systému práce školy spočívá zejména v těchto oblastech:

  • možnost účelného odborného pedagogického řízení volného času po vyučování

 

  • možnost  zaopatření dětí zaměstnaných rodičů

 

  • možnost účelného trávení volného času, který zbývá do zahájení  a po ukončení zájmových kroužků

 

  • poskytování relaxace v klidném a známém prostředí po ukončení vyučování

 

  • možnost rozvíjení ve všech složkách výchovy a po domluvě s učiteli i propojení s vyučováním

 

  • v návaznosti na vyučování řešení výchovných, ale i prospěchových problémů formou řízené přípravy na vyučování

 

  • v návaznosti na školní vzdělávací program školy je poskytováno zábavné opakování a prohlubování učiva formou didaktických her