Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Cílová skupina a cíle školy

Cílovou skupinou jsou  děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami.

Cílem školy je připravit žáky pro samostatný a soběstačný život. Naučit samostatnosti a nezávislosti na svém okolí. Připravit pro studium na středních školách. Zajistit odpovídající podmínky pro výchovu a vzdělávánídětí se zdravotním postižením ve třídách:

 • mateřské školy (více)
 • přípravného stupně základní školy speciální
 • základní školy (více)
 • základní školy praktické (více)
 • základní školy speciální (se vzděláváním podle Vzdělávacího programu přípravného stupně pomocné školy a pomocné školy) (více)
 • základní školy speciální (se vzděláváním podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy) (více)
 • praktické školy s jednoletou a dvouletou přípravou  ve Výšovicích (více)

 

Plní také poradenskou funkci a zřizuje(více) :

 • poradnu pro žáky s poruchou autistického spektra
 • výchovné poradenství
 • logopedickou poradnu
 • poradnu pro prevenci sociálně-patologických jevů
 • služby školního psychologa


Dále škola poskytuje zájmovou činnost a mimoškolní činnost (více) :

 • školní družinu
 • zájmové kroužky (keramický, muzikoterapie, chovatelský)
 • různé akce mimo školu


Škola nabízí také další doprovodné služby :

 • jídelnu a výdejnu stravy
 • dopravu dětí do školy školním automobilem
 • speciální terapie (canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, solná jeskyně)
 • ve spolupráce s OS LIPKA škola poskytuje komplexní služby léčebné rehabilitace, fyzioterapie a klinické logopedie)
 
NOVINKY
Bruslení s hokejisty LHK Jestřábi Prostějov

Podívejte se na fotografie ze společné akce s hokejisty LHK Jestřábi Prostějov. Odkaz zde.


Facebooková stránka

Podívejte se na naší facebookovou stránku a můžete si ji přídat i do oblíbených. Budete tak pravidelně informováni o novinkách a fotografiích z naší školy. Odkaz zde.


Sbírkové konto

Prosíme všechny lidi dobré vůle o podporu a pomoc při řešení situace, která vznika v důsledku požáru dne 18. 1. v prostorách kotelny na Tetíně. Číslo sbírkového konta: 86-7309540277/0100 (na tento účet je možné posílat případné sponzorské dary, kde dárce chce zůstat anonymní).


Zasílání novinek