facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Střední škola

Střední škola zahájila svou první výuku 1. 9. 2008  na elokovaném pracovišti ve Výšovicích. Studium je možné absolvovat v Praktické škole jednoleté (více) a v Praktické škole dvouleté (více).  Co nabízíme:  studium je určené pro absolventy základních škol praktických (bývalých zvláštních škol) a základních škol speciálních (bývalých pomocných škol) možnost studia na praktické škole bez omezení věku možnost nácviku vedení domácnosti ve cvičném bytě přímo v areálu školy příjemné a klidné prostředí a možnost studia v přírodě ve Výšovicích u Prostějova možnost rehabilitace pro studenty v areálu zámku rozvinutí dovedností v oblasti přípravy pokrmů, pečení perníků a výroby košíků z pedigu moderní tělocvičnu a počítačovou učebnu výrobky práce žáků (zde) možnost získání zaměstnání pro absolventy školy v OSZ sociálním podniku, bližší informace (zde)  

Praktická škola jednoletá ve Výšovicích

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky, osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální samostatnosti.  Absolventi praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální. Osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získají tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě. Mohou se v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. Cílem je integrace postižených dětí do společnosti a zřízení střední školy pro zdravotně postiženou mládež. V okrese Prostějov není bezbariérová střední škola, která by umožnila těžce zdravotně postiženým žákům a současně i vozíčkářům pokračovat ve vzdělávání. Praktická škola jednoletá 78- 62-C/01 poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétních jednoduchých činností jako je vedení domácnosti, příprava pokrmů se zaměřením na výrobu perníků. Tento vzdělávací program mohou absolvovat žáci s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žáci postižení více vadami a autistickými rysy, kteří ukončili vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy praktické. Délka vzdělávacího programu : 1 rok, denní studium. Způsob ukončení: závěrečná zkouška. Každý absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce. Ukázky výrobků žáků:

Praktická škola dvouletá ve Výšovicích

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky, osvojení vědomostí, dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální samostatnosti. Absolventi praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole praktické a speciální. Osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získají tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě. Mohou se v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. Cílem je integrace postižených dětí do společnosti a zřízení střední školy pro zdravotně postižené žáky. V okrese Prostějov není bezbariérová střední škola, která by umožnila těžce zdravotně handicapovaným žákům a současně i vozíčkářům pokračovat ve vzdělávání. Praktická škola dvouletá 78-62- C/02 umožňuje získat středoškolské vzdělání a je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s více vadami. Škola poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétníhc jednoduchých činností jako je vedení domácnosti, příprava pokrmů se zaměřením na výrobky z perníku a košíkaření (pletení z pedigu). Délka vzdělávacího programu: 2 roky, denní studium. Způsob ukončení : závěrečná zkouška. Každý absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce Ukázky výrobků žáků:      
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti