Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Úřední deska

Zápis


žáků do prvních ročníků základní školy a základní školy speciální pro školní rok 2019/2020 se v souladu s §36 ods. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

koná 17. dubna 2019 od 9.00 - 15.00 v kanceláři školy na ulici Tetín 1506/1.

Zápis je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s kombinovaným postižením.

Bližší informace k zápisu do 1. třídy (zde)

Kriteria při přijímání do 1. třídy (zde)

 

zápis dětí do mateřské školy se koná 10. května 2019 v době od 8.00 - 15.00 v kanceláři školy na ulici Tetín 1506/1.

Zápis je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s kombinovaným postižením.

Na zápis se dostaví zákonný zástupce společně s dítětem, s sebou si vezměte aktuální zprávu z SPC nebo PPP.

 

Přijímací řízení na střední školu

SŠ - Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

Přijímací řízení pro uchazeče na Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou se uskuteční dne 12. dubna 2019 v 9.00 hod. v kanceláři školy. Přihlášky ke vzdělávání je nutné podat nejpozději do 1. 3. 2019 do kanceláře školy.Bližší informace ke vzdělávání do všech typů škol na tel. 582 360 007