Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Úřední deska

Zápis


žáků do prvních ročníků základní školy a základní školy speciální pro školní rok 2019/2020 se v souladu s §36 ods. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

koná 17. dubna 2019 od 8.00 - 15.00 v kanceláři školy na ulici Tetín 1506/1.

Zápis je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s kombinovaným postižením.

Na zápis se dostaví zákonný zástupce společně s dítětem, s sebou si vezměte aktuální zprávu z SPC nebo PPP.

 

 

 

zápis dětí do mateřské školy se koná 10. května 2019 v době od 8.00 - 15.00 v kanceláři školy na ulici Tetín 1506/1.

Zápis je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s kombinovaným postižením.

Na zápis se dostaví zákonný zástupce společně s dítětem, s sebou si vezměte aktuální zprávu z SPC nebo PPP.

 

 

 

 


Přijímací řízení na střední školu

SŠ - Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

Přijímací řízení pro uchazeče na Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou se uskuteční dne 12. dubna 2019 v 9.00 hod. v kanceláři školy. Přihlášky ke vzdělávání je nutné podat nejpozději do 1. 3. 2019 do kanceláře školy.

Bližší informace ke vzdělávání na tel. 582 360 007

 

 


 

 
NOVINKY
Bruslení s hokejisty LHK Jestřábi Prostějov

Podívejte se na fotografie ze společné akce s hokejisty LHK Jestřábi Prostějov. Odkaz zde.


Facebooková stránka

Podívejte se na naší facebookovou stránku a můžete si ji přídat i do oblíbených. Budete tak pravidelně informováni o novinkách a fotografiích z naší školy. Odkaz zde.


Sbírkové konto

Prosíme všechny lidi dobré vůle o podporu a pomoc při řešení situace, která vznika v důsledku požáru dne 18. 1. v prostorách kotelny na Tetíně. Číslo sbírkového konta: 86-7309540277/0100 (na tento účet je možné posílat případné sponzorské dary, kde dárce chce zůstat anonymní).


Zasílání novinek