Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Úřední deska

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2018/2019 je v souladu s § 36 ods. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění se koná ve čtvrtek 19. dubna od 8.00 - 15.00 hod v kanceláři školy. Vzít s sebou aktuální zprávu ze speciálního pedagogického centra, zápis je určen pro žáky s kombinovaným postižením.


Zápis žáků do MŠ se koná dne 11. května 2018 v kanceláři školy od 8.00 - 15.00. Vzít s sebou aktuální zprávu ze speciálního pedagogického centra, zápis je určen pro žáky s kombinovaným postižením.


Přijímací pohovor na SŠ se koná 25. dubna 2018 v 9.00 v kanceláři školy

Bližší informace zde


 

 


 

 
NOVINKY
Sbírkové konto

Prosíme všechny lidi dobré vůle o podporu a pomoc při řešení situace, která vznika v důsledku požáru dne 18. 1. v prostorách kotelny na Tetíně. Číslo sbírkového konta: 86-7309540277/0100 (na tento účet je možné posílat případné sponzorské dary, kde dárce chce zůstat anonymní).


Zasílání novinek