Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Úřední deska

Informace ke znovuotevření školy

Škola je od 12. 4. 2021 opět v provozu

bližší informace ke znovuotevření zde

Informace k testování ve školách zde a zde

 Testování žáků je ve škole povinné, žák (zákonný zástupce žáka), který odmítne testování, nesmí být do školy vpuštěn. 


Přijímací pohovor na SŠ

Přijímací pohovor na SŠ proěhne dne 3. května 2021

v kanceláři školy. Kriteria přijetí zde 

Každý uchazeč obdrží domů poštou pozvánku k přijímacímu pohovoru. 

Přijatí uchazeči: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

 

Zápis do ZŠ

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 ods. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, je potřeba zaručit bezpečnost dětí i dospělých a respektovat individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splnit všechny zákonné povinnosti. 

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

do datové schránky školy n5f9fvp 

emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

osobním podáním ve škole (po telefonické domluvě)

Případné dotazy zodpovíme na tel. 732 214 899 nebo 603 472 069

K zápisu je potřeba vyplnit formulář ke stažení zde a doručit kopii rodného listu dítěte. 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné vyplnit a podat do školy formulář ke stažení zde

Kriteria k přijetí  do 1. třídy zde 

Počet volných míst k přijetí do 1. třídy je 10 míst

 

K formuláři k přijetí i odkladu je potřeba doložit doporučující posouzení k zařazení z PPP nebo SPC. 

Žáci přijatí do 1. třídy: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 

Vyhověno žádosti o odklad: 12, 22, 23

 

 

 

Zápis do MŠ

Zápis a příjem žádostí do MŠ bude probíhat v době od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

Žádost mohou doručit zákonní zástupci způsobem uvedeným výše (zápis do ZŠ)

nebo po telefonické domluvě na tel. 732 214 899.

K zápisu je potřeba vyplnit formulář zde 

Kriteria k přijetí do MŠ zde

 

Počet volných míst k přijetí do MŠ - 2 místa 

K vyplněnému formuláři je potřeba doložit platné doporučující pozouzení k zařazení z SPC nebo PPP.