Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Školní psycholog

Školní psycholog

Školní psycholog poskytuje pomoc žákům, rodičům i členům pedagogického sboru.

 Služby žákům

- poskytuje pomoc a podporu při řešení osobních problémů

- konzultace při problémech s učením

- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- nabízí psychologické poradenství při výběru střední školy

- pracuje s třídními kolektivy – podporuje a rozvíjí zdravé vztahy ve škole

 

 Služby rodičům

- konzultuje výchovné a výukové obtíže jejich dětí

 

Služby učitelům

- konzultuje a spolupracuje při sestavování IVP žáků

- účastní se práce s třídními kolektivy   

 

Nabídka se týká oblasti poradenství – řešení problémů školních, rodinných, výchovných,  problémů závislostí, drogové prevence apod. Žáci, případně jejich rodiče, mohou využívat této bezplatné služby a navštívit školního psychologa po domluvě  v konzultačních hodinách. Konzultace probíhají formou rozhovoru, důvěrně a v přátelském klimatu. Školní psycholog klienta vyslechne, poradí a pomůže vyřešit každý problém ze školního nebo rodinného prostředí, ze vztahů mezi spolužáky, kamarády apod.

Práce je zaměřena na jednotlivé žáky, se kterými pracuje individuálně, ale i na třídní kolektivy. Přímá práce s dětmi je doplněna prací v místnosti snoezelen. Školní psycholog využívá metody bazální stimulace, psychoterapie a relaxační metody. Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a  přispívá k překonávání obtíží (např. terapeutické vedení dětí, vypracování IVP, vhodné metody práce s dětmi apod.)

 

S čím se žáci obracejí na školního psychologa:

- pokud je trápí nějaký problém, se kterým si neví rady

- mají konflikty například se spolužáky a chtějí je odstranit

- nestíhají ve škole

- mají problém v komunikaci s rodiči, s učiteli, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci

- mají pocit, že jim někdo ubližuje, a neví, co s tím

- chtějí  pomoci někomu, např. kamarádovi, který pije alkohol nebo bere drogy

- potřebují pomoc nebo radu v nějakém jiném školním problému, který je trápí

- chtějí se svěřit s nějakou důvěrnou osobní věcí, která je znepokojuje

- potřebují si jen o něčem popovídat, něco si ujasnit

- cítí se osamoceni, trpí nočními děsy

 

Školní psycholožka se soustředí především na následující oblasti:

- vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené s vyučováním

- řešení vztahových problémů ve třídách

- práce s třídním kolektivem s cílem zlepšit komunikaci učitele a žáků

- řešení individuálních problémů dětí (vztahových, rodinných, emočních, problémů spojených s dospíváním, alkoholem, kouřením, zneužíváním omamných látek, atd.

- podpora žáků ve znevýhodněné životní situaci (děti z neúplných rodin nebo jiné náročné situaci)

- spolupráce na preventivních programech apod.

 

Školní psycholožka je ve škole především pro děti a jejich rodiče. Její činnost podléhá zákonu č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Proto veškeré důvěrné informace , k jejichž předání učitelskému sboru, rodiče nebo děti  nedají souhlas, zůstávají pouze psycholožce.

 

 

 

 

 
NOVINKY
Zrušení výuky

Od 11. 3. 2020 je zrušená výuka ve škole až do odvolání. Sledujte aktuální informace zde


Zasílání novinek