Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Volnočasové aktivity dětí a žáků naší školy

Naše škola poskytuje široké spektrum zájmových kroužků, které jsou poskytovány všem našim žákům zdarma.

Nabízíme tyto zájmové kroužky:

 • Kroužek muzikoterapie
 • Keramický kroužek 
 • Chovatelský kroužek
 • Pohybový kroužek
 • Kroužek práce s počítačovou grafikou a multimédii

 1. Kroužek muzikoterapie

Žáci se zde učí písničky, doprovázené klavírem a hrou na kytaru a sami se zapojují hrou na rytmické orffovské nástroje. Školní sbor vystupuje na besídkách školy, účastní se vystoupení na festivalech (např. na hudebním festivalu v Plumlově) a na různých akcích pořádaných sponzory naší školy.

2. Keramický kroužek

Děti zde vykonávají všechny druhy práce s keramickou hlínou (tvarování, úprava, glazování). Konečné výrobky si mohou děti odnášet domů nebo výrobky slouží jako dary přátelům školy, a nebo se prodávají na různých benefičních akcích.

3. Chovatelský kroužek

Chovatelský kroužek je určen pro všechny žáky bez omezení věku a postižení. Pod vedením pedagoga se zde žáci učí o nejznámějších domácích zvířatech, jejich těle, obydlí, potravě, jak o ně pečovat.
Přihlášení žáci nás postupně seznámí se svými domácími mazlíčky, nejen povídáním, ale i názornou ukázkou. Do výuky je rovněž zařazena zooterapie prostřednictvím školního králíka, která má napomoct ke zlepšení fyzického i psychického stavu žáků a posílení pozitivních vztahů ke zvířatům. Součástí obsahové náplně kroužku jsou také různé přednášky odborníků v oblasti péče o zvířata (veterinář, kynolog).
Po domluvě lze rovněž uspořádat exkurze (zoo, představení sokolníků, návštěvy centra IRIS v Prostějově).

4. Pohybový kroužek

Jedná se o "Fitnes program pro děti - dětská zumba". Hlavní slovo má hudba. Kombinace aerobních prvků s prvky latinsko-amerických tanců umožňuje dětem rozvinout pohybovou aktivitu a motoriku. Pohyb přináší dětem radost a pohodu, nestresuje cvičence, v průběhu cvičení se střídá rychlé a pomalé tempo. Kroužek je vhodný pro každého žáka bez ohledu na věk a taneční úroveň.

5. Kroužek práce s počítačovou grafikou a multimédii

Práce v zájmovém kroužku se zaměřuje na fotografování digitálním fotoaparátem ve škole i v přírodě a vytváření trojrozměrných obrázků jednotlivých místností školy, které budou postupně zveřejňovány na našich internetových stránkách. Dále zde budou žáci upravovat vytvořené digitální fotografie, malovat v programech Malování a Corel, vytvářet krátké animované filmy, nahrávat a upravovat video a zvuky a natáčet krátké reportáže. Výsledky práce si žáci odnesou vypálené na CD.

Virtuální prohlídku školy, kterou vytvořili žáci v tomto kroužku si můžete prohlédnout zde.

Škola také využívá multisenzorickou místnost Snoezelen. Bližší informace a fotografie naleznete na našem profilu na informačním portálu www.snoezelen.sk. 

Další akce:

 • pravidelné výlety
 • účast na kulturních akcích (předplatné na divadelní představení, návštěva kina)
 • pravidelné školní besídky
 • vystoupení školního sboru
 • sportovní dopoledne, které pořádá pro naši školu ZŠ Edvarda Valenty
 •  „Kluci holky pojďte mezi nás“ – integrace naopak – návštěva dětí z „klasické“ ZŠ u nás, společná výuka
 •  pravidelná návštěva dopravního hřiště

 

 
NOVINKY
Bruslení s hokejisty LHK Jestřábi Prostějov

Podívejte se na fotografie ze společné akce s hokejisty LHK Jestřábi Prostějov. Odkaz zde.


Facebooková stránka

Podívejte se na naší facebookovou stránku a můžete si ji přídat i do oblíbených. Budete tak pravidelně informováni o novinkách a fotografiích z naší školy. Odkaz zde.


Sbírkové konto

Prosíme všechny lidi dobré vůle o podporu a pomoc při řešení situace, která vznika v důsledku požáru dne 18. 1. v prostorách kotelny na Tetíně. Číslo sbírkového konta: 86-7309540277/0100 (na tento účet je možné posílat případné sponzorské dary, kde dárce chce zůstat anonymní).


Zasílání novinek