facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Logopedická poradna

Logopedickou poradnu vede Mgr. Zdeňka Jakoubková.

Jedná se o poradnu, která by měla pomoci dětem a žákům při rozvoji komunikačních dovedností. Poradnu vede pedagog se státní závěrecnou zkouškou z logopedie, který úzce spolupracuje s klinickým logopedem z organizace OS LIPKA (více), která sídlí ve stejné budově. Poradna nenahrazuje péči klinického logopeda. Děti jsou vybírány na základě žádosti rodičů. Práce probíhá individuálně, maximálně ve dvojicíh podle plánu s ohledem na potřeby dítěte dle diagnózy stanovené odborníky.

Plán činnosti je zaměřen na cvičení dechu, rozvoj obratnosti mluvidel, rozvoj hrubé i jemné motoriky, sluchového vnímání, rytmického cítění, analýzy a syntézy a na rozšiřování slovní zásoby. Při práci jsou používány Orffovy nástroje, bzučák, logopedické zrcadlo, dětské knihy, obrázky, pexesa, materiály pro řečovou výchovu, výukové programy na PC. Všechny činnosti a aktivity probíhají v největší míře formou hry.

 
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti