Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

 

Mezi sponzory školy patří

Děkujeme sponzorům, kteří poskytli finanční prostředky na zakoupení nového školního automobilu FORD TURNEO CUSTOM. Mezi sponzory patří:

 • 7. strážní rota částka 51 350,- Kč
 • Pavel Pospíšil částka 30 000,- Kč
 •    částka 25 000,- Kč
 • Žaluzie NEVA s. r. o. částka 40 000,-Kč
 • Nadace Charty 77 BARIERY částka 50 000,-Kč
 •     částka 50 000,- Kč
 • Šálek s. r. o. částka 10 000,- Kč
 • Nadace AGROFERT částka 300 000,- Kč
 • HOLPLAST, s. r. o. částka 15 000,- Kč
 • KOUTNÝ, spol. s. r. o. částka 20 000,- Kč
 • GasCentrum s. r. o. částka 20 000,- Kč
 • URC Systems, spol. s. r. o. částka 10 000,- Kč
 • Tomás Milar částka 2 000,- Kč
 • Nadace Malý Noe částka 100 000,- Kč
 • Stavební firma Radim Švec částka 15 000,- Kč
 • Nadace AGEL částka 40 000,- Kč
 • FORD sleva na zakoupení vozu 142 502,- Kč
 • CONSTRUCT bezpečnostní systém pro nový automobil
 • HAGEMANN montáž nájezdové plošiny a úprava vozu pro handicapované, reklamní loga na automobil
 • Astorie a. s. - Petr Wasserburger částka 3 000,- Kč

 

 

Děkujeme Nadaci Malý Noe, která poskytla finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek pro handicapované děti.

 

Poděkování patří panu Bc. Petru Čechmánkovi a paní Korině Čechmánkové, kteří poskytli výtěžek z III. plesu patriotů města Prostějova v hodnotě 5 000,- Kč, který byl použit na nákup kompenzačních a didaktických pomůcek pro děti s kombinovaným postižením.

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco, který poskytl škole částku 30 000,- Kč na provoz školních automobilů a rozvoz a svoz žáků do školy.

 

 

 

Materiální pomoc (speciální antidekubitní matrace) pro polohování dětí s těžkým kombinovaným postižením v hodnotě 20 000,- Kč.

 

 

Finanční pomoc ve výši 5 000,- Kč

 

Spedition Feico, spol. s. r. o.

Finanční pomoc ve výši 5 000,- Kč.

 

 

Město Prostějov

Střední škola, základní škola JISTOTA, o. p. s. děkuje Statutárnímu městu Prostějov za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10 000,- z rozpočtu statutárního města Prostějov. Příspěvek byl využit na rehabilitaci žáků školy s kombinovaným postižením ve Výšovicích.

Poděkování Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc v hodnotě 5000,- Kč účelově vázána na činnnost v ergoterapii handicapovaných žáků a materiál pro keramiku. Financováno z veřejné finanční podpory města Prostějova.

Poděkování Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc v hodnotě 5000,- Kč účelově vázán na hiporehabilitaci pro děti s kombinovaným postižením.

Fotogalerie z hiporehabilitace. Odkaz zde

Poděkování Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc v hodnotě 10 000,- Kč účelově vázané na elektrickou energii a provoz keramické pece pro handicapované žáky školy.

 

 

TESCO

Za dlouholetou významnou pomoc a spolupráci s obchodním domem v Prostějově.

 

 Nadace AGEL

Děkujeme Nadaci AGEL za finanční příspěvek a pomoc ve výši 60 000,- Kč na EEG Biofeedback pro zlepšení zdravotního stavu handicapovaných dětí naší školy.

 

MEDIBENE s. r. o

finanční pomoc 3 600,- Kč

 

OMEGA spol. s. r. o.

finanční pomoc 17 376,- Kč

 

Finanční pomoc ve výši 5 000,- Kč.

 

DT Výhybkárna a strojírna, a.s.    finanční dar    30 000,- Kč


SaM úklidové služby s.r.o.    finanční dar    5 000,- Kč

 

 

Od vzniku zajišťuje bezpečnost školy

KingsJmenný seznam všech sponzorů za aktuální školní rok je uveden ve výroční zprávě školy (zde)