Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

 

Mezi sponzory školy patří

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Nadaci Malý Noe, která poskytla finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek pro handicapované děti.

 

 

 


 

Poděkování patří panu Bc. Petru Čechmánkovi a paní Korině Čechmánkové, kteří poskytli výtěžek z III. plesu patriotů města Prostějova v hodnotě 5 000,- Kč, který byl použit na nákup kompenzačních a didaktických pomůcek pro děti s kombinovaným postižením.

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco, který poskytl škole částku 30 000,- Kč na provoz školních automobilů a rozvoz a svoz žáků do školy.

 

 

 

Materiální pomoc (speciální antidekubitní matrace) pro polohování dětí s těžkým kombinovaným postižením v hodnotě 20 000,- Kč.

 

 

Finanční pomoc ve výši 5 000,- Kč

 

Spedition Feico, spol. s. r. o.

Finanční pomoc ve výši 5 000,- Kč.

 

 

Město Prostějov

Střední škola, základní škola JISTOTA, o. p. s. děkuje Statutárnímu městu Prostějov za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10 000,- z rozpočtu statutárního města Prostějov. Příspěvek byl využit na rehabilitaci žáků školy s kombinovaným postižením ve Výšovicích.

Poděkování Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc v hodnotě 5000,- Kč účelově vázána na činnnost v ergoterapii handicapovaných žáků a materiál pro keramiku. Financováno z veřejné finanční podpory města Prostějova.

Poděkování Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc v hodnotě 5000,- Kč účelově vázán na hiporehabilitaci pro děti s kombinovaným postižením.

Fotogalerie z hiporehabilitace. Odkaz zde

Poděkování Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc v hodnotě 10 000,- Kč účelově vázané na elektrickou energii a provoz keramické pece pro handicapované žáky školy.

 

 

TESCO

Za dlouholetou významnou pomoc a spolupráci s obchodním domem v Prostějově.

 

 Nadace AGEL

Děkujeme Nadaci AGEL za finanční příspěvek a pomoc ve výši 60 000,- Kč na EEG Biofeedback pro zlepšení zdravotního stavu handicapovaných dětí naší školy.

 

MEDIBENE s. r. o

finanční pomoc 3 600,- Kč

 

OMEGA spol. s. r. o.

finanční pomoc 17 376,- Kč

 

Finanční pomoc ve výši 5 000,- Kč.

 

DT Výhybkárna a strojírna, a.s.    finanční dar    30 000,- Kč


SaM úklidové služby s.r.o.    finanční dar    5 000,- Kč

 

 

Od vzniku zajišťuje bezpečnost školy

KingsJmenný seznam všech sponzorů za aktuální školní rok je uveden ve výroční zprávě školy (zde)