facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Praktická škola jednoletá ve Výšovicích

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky, osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální samostatnosti.  Absolventi praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální. Osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získají tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě. Mohou se v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. Cílem je integrace postižených dětí do společnosti a zřízení střední školy pro zdravotně postiženou mládež. V okrese Prostějov není bezbariérová střední škola, která by umožnila těžce zdravotně postiženým žákům a současně i vozíčkářům pokračovat ve vzdělávání.  • Praktická škola jednoletá 78- 62-C/01 poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétních jednoduchých činností jako je vedení domácnosti, příprava pokrmů se zaměřením na výrobu perníků. Tento vzdělávací program mohou absolvovat žáci s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žáci postižení více vadami a autistickými rysy, kteří ukončili vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy praktické. Délka vzdělávacího programu : 1 rok, denní studium. Způsob ukončení: závěrečná zkouška. Každý absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Ukázky výrobků žáků:

Práce žáků

Práce žáků

Popis obrázků 
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti