facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Praktická škola dvouletá ve Výšovicích

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky, osvojení vědomostí, dovedností potřebných

k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální samostatnosti. Absolventi praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole praktické a speciální. Osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získají tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě. Mohou se v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. Cílem je integrace postižených dětí do společnosti a zřízení střední školy pro zdravotně postižené žáky. V okrese Prostějov není bezbariérová střední škola, která by umožnila těžce zdravotně handicapovaným žákům a současně i vozíčkářům pokračovat ve vzdělávání.

  • Praktická škola dvouletá 78-62- C/02 umožňuje získat středoškolské vzdělání a je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s více vadami. Škola poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétníhc jednoduchých činností jako je vedení domácnosti, příprava pokrmů se zaměřením na výrobky z perníku a košíkaření (pletení z pedigu). Délka vzdělávacího programu: 2 roky, denní studium. Způsob ukončení : závěrečná zkouška. Každý absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce

Ukázky výrobků žáků:

Práce žáků

 

Popis obrázků

 

Práce žáků

 

 
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti