facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Cílová skupina a cíle školy

Cílovou skupinou jsou  děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami.

Cílem školy je připravit žáky pro samostatný a soběstačný život. Naučit samostatnosti a nezávislosti na svém okolí. Připravit pro studium na středních školách. Zajistit odpovídající podmínky pro výchovu a vzdělávánídětí se zdravotním postižením ve třídách:

 • mateřské školy (více)
 • přípravného stupně základní školy speciální
 • základní školy (více)
 • základní školy praktické (více)
 • základní školy speciální (se vzděláváním podle Vzdělávacího programu přípravného stupně pomocné školy a pomocné školy) (více)
 • základní školy speciální (se vzděláváním podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy) (více)
 • praktické školy s jednoletou a dvouletou přípravou  ve Výšovicích (více)

 

Plní také poradenskou funkci a zřizuje(více) :

 • poradnu pro žáky s poruchou autistického spektra
 • výchovné poradenství
 • logopedickou poradnu
 • poradnu pro prevenci sociálně-patologických jevů
 • služby školního psychologa


Dále škola poskytuje zájmovou činnost a mimoškolní činnost (více) :

 • školní družinu
 • zájmové kroužky (keramický, muzikoterapie, chovatelský)
 • různé akce mimo školu


Škola nabízí také další doprovodné služby :

 • jídelnu a výdejnu stravy
 • dopravu dětí do školy školním automobilem
 • speciální terapie (canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, solná jeskyně)
 • ve spolupráce s OS LIPKA škola poskytuje komplexní služby léčebné rehabilitace, fyzioterapie a klinické logopedie)


 
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti