Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Aktuality

ČSOB pomáhá regionům  

Naší škole se podařilo dostat do finále sbírkového projektu ČSOB pomozte regionům s projektem "Bezpečně bezbariérovým automobilem do školy"a byli jsme zařazeni mezi čtyři finalisty. 

Projekt si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Podmínkou rozdělení vítězných částek je nasbírání min. 5 000,- Kč k projektu.  

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 9. 5. 2017 do půlnoci 26. 6. 2017 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na jednotné číslo účtu u společnosti ČSOB, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. 

Číslo sbírkového účtu je 101 7777 101/0300 a důležitý je také variabilní symbol 20171203, podle něhož se určí, o který projekt se jedná.

Pro výběr peněz je Vám k dispozici nástroj na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz, kde Vaši dárci mohou přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“. Zde pozor jde o automat, který přiřazuje platby k vašemu projektu automaticky a zde se vám na potvrzení o platbě ukáže jiný účet i jiný variabilní symbol, ale nebojte je to tak v pořádku. Tyto částky uvidíte obratem připsané u vašeho projektu.

Článek o předání šeku od vojáků 7. strážní roty

Úvaha nad bohatstvím, charita a sbírka 7.SR

"Furt peníze, peníze, chechtáky, totok. Však já ťa mám rád aj bez peněz." Říká Bohuš - Bolek Polívka - Irence ve známém českém filmu. A v jedné písni slyšíme: "Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš“. Jako protiváhu k tomuto bychom mohli uvést, že: "můžeš mít hodně peněz, ale zdraví si za ně nepořídíš", i když v poslední době v našem zdravotnictví přestává trochu platit i tento protiargument. Ale i tak si pořád budeme při přání k narozeninám říkat: "Hlavně to zdravíčko". Protože vnímáme, že je to dar a že ne každý je jím obdarován. Ano, stále "je lépe být bohatý a zdravý, než nemocný a chudý." Proč je však někdy bohatství synonymem pro tvrdost srdce? Že by snad zkušenost lidí? Skutečně je pravda, že "spíše projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království?" Jak to vlastně je? Je špatně, když je někdo bohatý? Pokusím se na tyto otázky odpovědět: Ne, špatně to není. Záleží však na tom, jak své peníze užívá. A zdali mu nejsou překážkou k tomu, aby měl rád lidi kolem sebe. Znám hodně bohatých dobrých lidí, kteří se umí o své bohatství rozdělit. A jsme u charity. Toto slovo pochází z latinského caritas a znamená smilování, slitování. Jde tedy o to, že se bohatý svobodně rozdělí s tím, který je chudší. A jak jsme na tom my? Jsme my bohatí? Chtělo by se říct, že ano. Jistě, jsou mnohem více bohatí lidé, než jsme my vojáci tady na Bagramu. Ale jsou také lidé, kteří jsou oproti nám velmi chudí. Když Ježíš pozoroval lidi, kteří do chrámové pokladnice dávali v jeho době peníze, dal za vzor učedníkům chudou vdovu, která tam dala všechno, co měla. Byla hloupá? Ne, nebyla. Řekl o ní, že na rozdíl od těch, kteří dávají ze svého přebytku, ona dala ze svého nedostatku. Byla tedy bohatá nebo chudá? Ano, byla velmi bohatá. Bohatá láskou a slitováním. Takže i bohatství je velmi relativní pojem a zužovat ho jen na tučné konto by bylo krátkozraké. Tady na Bagramu se vojáci 7.SR svobodně rozhodli, že podpoří sbírkou, která již probíhá, Střední, základní a mateřskou školu JISTOTA v Prostějově. Rozhodli se hlavně podpořit děti, které neměly to štěstí být úplně zdravé, děti, které toto zařízení navštěvují a jsou třeba tělesně hendikepované a potřebují speciální podpůrné prostředky pro cvičení. Sbírka je tedy určena konkrétně a cíleně a využije se v tomto zařízení, které bylo vybráno po vzájemné rozvaze a domluvě napříč celou 7. SR. Výše vybraných financí bude samozřejmě škole transparentně oznámena a za tyto peníze budou nakoupeny zmíněné rehabilitační pomůcky. Co k tomu na závěr říct? Díky všem bohatým v tom dobrém slova smyslu!               Padre

Nákup nového vozu pro svoz a rozvoz dětí do školy

Naše škola plánuje nákup nového školního automobilu Ford Custom. Stávající automobil, který sváží a rozváží děti do školy z pěti okresů je již v dezolátním stavu a je nutné zajistit bezpečnou cestu pro děti do školy. Vedení školy a Správní rada školy se rozhodla s ohledem na vzniklé skutečnosti zakoupit nový vůz, jehož pořizovací cena je 819 000,- Kč. Shromažďujeme finance na nákup vozu a prosíme sponzory, kteří by se podíleli na nákupu nového vozu. Pokud by se našel případný dárce č. ú. školy je 865747 701/0100 nebo možnost domluvy na tel. číslo 603 837 992 nebo 603 472 069 nebo email: pvtetin@pvtetin.cz.  V případě vystavení darovací smlouvy nás prosím kontaktujte.

Za každý dar moc děkujeme.

GIVT

Milí přátelé a příznivci naší organizace,

přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Nákupem přes internet můžete pomoci naší organizaci. Je to velmi jednoduché a nic vás to nestojí. Navštivte tento odkaz a můžete začít s nákupem.

Pokud vám vznikly nějaké problémy nebo máte nejasnosti s nákupem, tak zde je jednoduchý návod.

Děkujeme za pomoc a podporu.

 

Škola JISTOTA je na facebooku, chceteli s námi navázat kontakt, tak se můžete přihlásit. Jsme rádi za jakýkoliv námět, připomínku či informaci k naší činnosti.


 Škola oslavila v roce 2013 své 20. výročí od založení.

Dosavadní činnost je k nahlédnutí (zde - .pptx (22,5MB) - po otevření prezentace v PowerPointu zmáčkni F5), případně (zde - .pdf (4,5MB)).