Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Volnočasové aktivity dětí a žáků naší školy

Naše škola poskytuje široké spektrum zájmových kroužků, které jsou poskytovány všem našim žákům zdarma.

Nabízíme tyto zájmové kroužky:

 • Hudebně-dramatický kroužek
 • Keramický kroužek 
 • Badatelský kroužek
 • Kroužek práce s počítačovou grafikou a multimédii
 • Kroužek zábavné logiky a deskových her
 • Čtenářský kroužek
 • Kroužek pletení z pedigu 


Další akce:

 • pravidelné výlety
 • účast na kulturních akcích (předplatné na divadelní představení, návštěva kina)
 • pravidelné školní besídky
 • vystoupení školního sboru
 • sportovní dopoledne, které pořádá pro naši školu ZŠ Edvarda Valenty
 •  „Kluci holky pojďte mezi nás“ – integrace naopak – návštěva dětí z „klasické“ ZŠ u nás, společná výuka
 •  pravidelná návštěva dopravního hřiště

 

Zpět
 
NOVINKY
Hledáme řidiče

Bližší informace zde


Zápis do 1. třídy

Více informací naleznete zde


Zasílání novinek