Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Volnočasové aktivity dětí a žáků naší školy

Naše škola poskytuje široké spektrum zájmových kroužků, které jsou poskytovány všem našim žákům zdarma.

Nabízíme tyto zájmové kroužky:

 • Hudebně-dramatický kroužek
 • Keramický kroužek 
 • Badatelský kroužek
 • Power jóga pro děti
 • Kroužek práce s počítačovou grafikou a multimédii
 • Kroužek zábavné logiky a deskových her
 • Čtenářský kroužek
 • Kroužek pletení z pedigu

 1. Hudebně-dramatický kroužek

Žáci se zde učí písničky, doprovázené klavírem a hrou na kytaru a sami se zapojují hrou na rytmické orffovské nástroje. Školní sbor vystupuje na besídkách školy, účastní se vystoupení na festivalech (např. na hudebním festivalu v Plumlově) a na různých akcích pořádaných sponzory naší školy.

2. Keramický kroužek

Děti zde vykonávají všechny druhy práce s keramickou hlínou (tvarování, úprava, glazování). Konečné výrobky si mohou děti odnášet domů nebo výrobky slouží jako dary přátelům školy, a nebo se prodávají na různých benefičních akcích.

3. Badatelský kroužek

Badatelský kroužek je určen pro všechny žáky bez omezení věku a postižení. Pod vedením pedagoga se zde žáci učí o nejznámějších domácích zvířatech, jejich těle, obydlí, potravě, jak o ně pečovat, o různých fyzikálních a chemických jevech v přírodě.
Přihlášení žáci nás také postupně seznámí se svými domácími mazlíčky, nejen povídáním, ale i názornou ukázkou. Do výuky je rovněž zařazena zooterapie, která má napomoct ke zlepšení fyzického i psychického stavu žáků a posílení pozitivních vztahů ke zvířatům. Součástí obsahové náplně kroužku jsou také různé přednášky odborníků v oblasti péče o zvířata (veterinář, kynolog).
Po domluvě lze rovněž uspořádat exkurze (zoo, představení sokolníků, návštěvy centra IRIS v Prostějově).

4. Power jóga pro děti

Jedná se o "Fitnes program pro děti - power jóga". Pod vedením zkušené lektorky jógy se pomocí jógových cviků umožňuje dětem rozvinout pohybová aktivita a motoriku. Pohyb přináší dětem radost a pohodu, nestresuje cvičence, v průběhu cvičení se střídá rychlé a pomalé tempo. Kroužek je vhodný pro každého žáka bez ohledu na věk a pohybovou úroveň.

5. Kroužek práce s počítačovou grafikou a multimédii

Práce v zájmovém kroužku se zaměřuje na fotografování digitálním fotoaparátem ve škole i v přírodě a vytváření trojrozměrných obrázků jednotlivých místností školy, které budou postupně zveřejňovány na našich internetových stránkách. Dále zde budou žáci upravovat vytvořené digitální fotografie, malovat v programech Malování a Corel, vytvářet krátké animované filmy, nahrávat a upravovat video a zvuky a natáčet krátké reportáže. Výsledky práce si žáci odnesou vypálené na CD.

Virtuální prohlídku školy, kterou vytvořili žáci v tomto kroužku si můžete prohlédnout zde.

Škola také využívá multisenzorickou místnost Snoezelen. Bližší informace a fotografie naleznete na našem profilu na informačním portálu www.snoezelen.sk. 

Další akce:

 • pravidelné výlety
 • účast na kulturních akcích (předplatné na divadelní představení, návštěva kina)
 • pravidelné školní besídky
 • vystoupení školního sboru
 • sportovní dopoledne, které pořádá pro naši školu ZŠ Edvarda Valenty
 •  „Kluci holky pojďte mezi nás“ – integrace naopak – návštěva dětí z „klasické“ ZŠ u nás, společná výuka
 •  pravidelná návštěva dopravního hřiště

 

Zpět