Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Úřední deska

Hledáme nového řidiče

Do našeho kolektivu hledáme od 1. 9. 2023 nového řidiče pro svoz a rozvoz dětí a žáků školy.  Bližší informace na tel. 603 837 992.


Podání přihlášek na SŠ a přijímací pohovor 2023/2024

Přijímací pohovor na SŠ proběhne dne 13. dubna 2023

v kanceláři školy. Kriteria přijetí zde 

Každý uchazeč obdrží domů poštou pozvánku k přijímacímu pohovoru. 

Přijatí uchazeči: 

 

Zápis do ZŠ 2023/2024

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 ods. 4 školského zákona v pátek 21. dubna 2023.

Případné dotazy zodpovíme na tel. 732 214 899 nebo 603 472 069

K zápisu se dostaví žák se svým zákonným zástupcem do kanceláře školy v době od 9. 00 - 14.30 hod.

Kriteria k přijetí  do 1. třídy zde

Počet volných míst k přijetí do 1. třídy jsou 3 místa

K formuláři k přijetí i odkladu je potřeba doložit doporučující posouzení k zařazení z PPP nebo SPC. 

Žáci přijatí do 1. třídy: 

Vyhověno žádosti o odklad: 

 

Zápis do MŠ

Zápis a příjem žádostí do MŠ v letošním roce neproběhne, kapacita školy je již naplněna. Žádné volné místo není v letošním roce k dispozici. 

 

Výsledky do všech typů škol budou uvedeny na webových stránkách školy. 

 

 


 

Zpět
 
NOVINKY
Hledáme řidiče

Bližší informace zde


Zápis do 1. třídy

Více informací naleznete zde


Zasílání novinek