Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Poradna pro žáky s porušeným autistickým spektrem

"Kdyby se normální lidé znenadání ocitli na jiné planetě s podivnými neznámými tvory, cítili by se pravděpodobně zastrašení, nevěděli by, jek se chovat, a určitě by měli potíže porozumět, co si cizinci myslí, cítí a co chtějí, neuměli by správně reagovat. A to je autismus... Život je matoucí, nesrozumitelný, zahrnuje spousty lidí, událostí, míst a věcí bez jakýchkoli hranic. Společenský život je těžky, nemá přesná pravidla... Je pro mne těžké chápat to, co vidím, marně se snažím pochopit, co slyším. Když se dívám na lidské obličeje, obzvláště do očí, je to pro mne jedna z nejobtížnějších věcí na světě... Lidé si nedovedou představit, jak je obtížné dívat se na člověka... Ruší to můj klid a strašně mne to děsí."

(Jolliffe a kol., 1992 in Howlin, 2005)


Poradnu ve škole vede p. uč. Mgr. Eva Urbanovská PhD.

Ve školním roce 1999/2000 byla ve škole zřízena AUTISTICKÁ PORADNA pro děti od 3 let, kde působí speciální pedagogové, kteří absolvovali studium a získali osvědčení pro vedení této poradny. Naši školu navštěvují děti s kombinovaným postižením a mezi nimi jsou i děti s poruchou autistického spektra. Potřeba pomoci těmto školním dětem vedla ke zřízení této poradny, která se snaží pomáhat a radit rodičům jak správně reagovat na specifické potřeby a možnosti jejich dětí. Život s autistickými dětmi vyžaduje mnoho trpělivosti. Vysvětlujeme rodičům, že je třeba velmi dobře pochopit skutečnost, že lidé s autismem obtížně chápou smysl komunikace a je tedy zapotřebí jim jej co nejlépe přiblížit, že je nutné při výchově zejména se snažit jim pomoci pochopit okolí a kontakt s ním co nejvíce usnadnit. Tyto děti potřebují získat určitý řád pro to, aby se dokázaly orientovat v pro ně chaotickém světe. Seznamujeme rodiče s různými speciálními pedagogickými programy (metodika strukturovaného učení) s podporou behaviorálních a interakčních technik, které umožňují dítěti využít schopnosti a dovednosti v maximální možné míře, kterou jim jejich handicap dovoluje. Součástí účinné intervence jsou nácviky pracovních a sociálních dovedností a rozvoj funkční komunikace (metodika VOKS - výměnný obrázkový komunikační systém). Existuje řada doplňujících terapeutických postupů, které naše škola využívá (např. hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, aromaterapie, solná terapie, snoezelen...), jejichž účinnost není specifická pro autismus, ale některým dětem mohou pomoci k rozvoji a duševní pohodě stejně jako různé kroužky (více). Reakce dětí PAS na tyto terapie bývají velmi individuální, ne každá terapie se hodí pro každé dítě. Zde je nutná velmi úzká spolupráce s rodiči, což se nám v naší poradně daří. Naši poradnu mohou navštívit i rodiče a děti, které nenavštěvují naši školu, ale pouze hledají možnou pomoc při řešení problémů u dětí s PAS.

 

Zpět