Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Poradenské služby

Škola poskytuje celou řadu poradenských služeb nejen pro žáky školy, ale i pro široké okolí. Poradny mohou navštívit jak rodiče, tak děti, kteří potřebují pomoc při řešení problémů ve výchovně-vzdělávací oblasti.

Zpět