Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Mateřská škola

"Od učení moudrosti a od vzdělání ducha nemá být nikdo vyjímán, neřku-li vzdalován."

Jan Amos Komenský

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem "Barevný svět v naší školce" (více).

Charakteristika školy
Mateřská škola speciální je součástí Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA o. p. s., která se nachází v centru města. Děti jsou sváženy z okresů Prostějov, Přerov, Olomouc, Vyškov a Kroměříž školním automobilem.

Děti se souběžným postižením více vadami jsou přijímány na základě doporučení z SPC, PPP, lékaře a žádosti rodičů. Rozhodnutí o zařazení jednotlivých dětí vystavuje ředitelka školy.
_________________________________________________________________________________________
Kapacita třídy v MŠ je 5 dětí – děti se souběžným postižením více vadami, ve věku od 3 do 7 let.

Ve třídě pracují dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga.
__________________________________________________________________________________________
Třídy se nachází v přízemí, s vlastním sociálním zařízením upraveným pro potřeby handicapovaných dětí. Prostorné místnosti jsou vybaveny účelovým zařízením pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, různými kompenzačními a relaxačními pomůckami (chodítka, fixační stojan, rehabilitační balón, bazén s kuličkami aj.).

Mateřská škola

V budově je k dispozici tělocvična, místnost SNOEZELEN s rehabilitačními zařízeními a odborně fundovanou pracovnicí, kabinet logopedie s odborným pracovníkem, NZZ OS LIPKA zaměřené na rehabilitaci a logopedii s klinickým logopedem, ve škole pracuje psycholog. Uvedené služby jsou dětem poskytovány během pobytu. Celá škola je bezbariérově upravena. Škola je umístěna v polovině budovy Tetín1, druhou polovinu vlastní OS LIPKA.

Škola spolupracuje s Občanským sdružením LIPKA (více), které pro děti školy zabezpečuje rehabilitační péči a logopedickou péči.

Velmi dobrá spolupráce je s pediatry, SPC Prostějov, SPC Litovel, SPC Brno Kociánka, PPP Prostějov, Sdružením zdravotně postižených Prostějov,  OS JISTOTA, ap.

Zpět