Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Mateřská škola

"Od učení moudrosti a od vzdělání ducha nemá být nikdo vyjímán, neřku-li vzdalován."

Jan Amos Komenský

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem "Barevný svět v naší školce" (více).

Charakteristika školy
Mateřská škola speciální je součástí Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA o. p. s., která se nachází v centru města. Děti jsou sváženy z okresů Prostějov, Přerov, Olomouc, Vyškov a Kroměříž školním automobilem.

Děti se souběžným postižením více vadami jsou přijímány na základě doporučení z SPC, PPP, lékaře a žádosti rodičů. Rozhodnutí o zařazení jednotlivých dětí vystavuje ředitelka školy.
_________________________________________________________________________________________
Kapacita třídy v MŠ je 5 dětí – děti se souběžným postižením více vadami, ve věku od 3 do 7 let.

Ve třídě pracují dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga.
__________________________________________________________________________________________
Třídy se nachází v přízemí, s vlastním sociálním zařízením upraveným pro potřeby handicapovaných dětí. Prostorné místnosti jsou vybaveny účelovým zařízením pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, různými kompenzačními a relaxačními pomůckami (chodítka, fixační stojan, rehabilitační balón, bazén s kuličkami aj.).

Mateřská škola

V budově je k dispozici tělocvična, místnost SNOEZELEN s rehabilitačními zařízeními a odborně fundovanou pracovnicí, kabinet logopedie s odborným pracovníkem, NZZ OS LIPKA zaměřené na rehabilitaci a logopedii s klinickým logopedem, ve škole pracuje psycholog. Uvedené služby jsou dětem poskytovány během pobytu. Celá škola je bezbariérově upravena. Škola je umístěna v polovině budovy Tetín1, druhou polovinu vlastní OS LIPKA.

Škola spolupracuje s Občanským sdružením LIPKA (více), které pro děti školy zabezpečuje rehabilitační péči a logopedickou péči.

Velmi dobrá spolupráce je s pediatry, SPC Prostějov, SPC Litovel, SPC Brno Kociánka, PPP Prostějov, Sdružením zdravotně postižených Prostějov,  OS JISTOTA, ap.

Zpět
 
NOVINKY
Zrušení výuky

Od 11. 3. 2020 je zrušená výuka ve škole až do odvolání. Sledujte aktuální informace zde


Zasílání novinek