Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Aktuality

Přijetí na střední školu praktickou jednoletou a dvouletou

Přihlášky ke studiu na střední školu je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2022, přihláška ke stažení (zde).

Na přihlášce je nutné mít vyplněno lékařské potvrzení, že student je schopen studia na SŠ a v SPC si včas zajistit doporučující posouzení k zařazení uchazeče o studium do daného studijního oboru. Přihlášku společně s doporučujícím posouzením je možné zaslat poštou na adresu školy nebo osobně doručit do kanceláře školy.


GDPR - zpracování osobních údajů ve škole

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. , dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

datové schránky, ID DS: n5f9fvp,

emailem na adrese: pvtetin@pvtetin.cz

poštou na adrese: Tetín 1506/1, Prostějov 796 01

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Škola se účastní projektu "Vzdělávání ke společnému cíli" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

GIVT

Milí přátelé a příznivci naší organizace,

přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Nákupem přes internet můžete pomoci naší organizaci. Je to velmi jednoduché a nic vás to nestojí. Navštivte tento odkaz a můžete začít s nákupem.

Pokud vám vznikly nějaké problémy nebo máte nejasnosti s nákupem, tak zde je jednoduchý návod.

Děkujeme za pomoc a podporu.

 

Škola JISTOTA je na facebooku, chceteli s námi navázat kontakt, tak se můžete přihlásit. Jsme rádi za jakýkoliv námět, připomínku či informaci k naší činnosti.


 

 

 

 

 


 

 


 Zpět
 
NOVINKY
Přijímací řízení SŠ 2022/2023

Podrobnosti přijetí uchazečů na SŚ (zde)


Zasílání novinek