Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Poradenské služby

Škola poskytuje celou řadu poradenských služeb nejen pro žáky školy, ale i pro široké okolí. Poradny mohou navštívit jak rodiče, tak děti, kteří potřebují pomoc při řešení problémů ve výchovně-vzdělávací oblasti.

"Kdyby se normální lidé znenadání ocitli na jiné planetě s podivnými neznámými tvory, cítili by se pravděpodobně zastrašení, nevěděli by, jek se chovat, a určitě by měli potíže porozumět, co si cizinci myslí, cítí a co chtějí, neuměli by správně reagovat. A to je autismus... Život je matoucí, nesrozumitelný, zahrnuje spousty ... Více
Logopedickou poradnu vede Mgr. Zdeňka Jakoubková. Jedná se o poradnu, která by měla pomoci dětem a žákům při rozvoji komunikačních dovedností. Poradnu vede pedagog se státní závěrecnou zkouškou z logopedie, který úzce spolupracuje s klinickým logopedem z organizace OS LIPKA ( ... Více
Školní psycholog Školní psycholog poskytuje pomoc žákům, rodičům i členům pedagogického sboru.  Služby žákům - poskytuje pomoc a podporu ... Více
Výchovný poradce  Mgr. Marie Paulová. Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., z 9. 2. 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsou standardní poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních poskytovány dětem, ... Více
Mgr. Lenka Kalandrová Minimální preventivní program (více) vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018, dále z Metodického doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských ... Více