Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Fotogalerie

 

 


http://www.pvtetin.cz/
http://www.pvtetin.cz/
Hipoterapie, 13. 5. 2016

fotografií - 11
http://www.pvtetin.cz/
 
NOVINKY
Sbírkové konto

Prosíme všechny lidi dobré vůle o podporu a pomoc při řešení situace, která vznika v důsledku požáru dne 18. 1. v prostorách kotelny na Tetíně. Číslo sbírkového konta: 86-7309540277/0100 (na tento účet je možné posílat případné sponzorské dary, kde dárce chce zůstat anonymní).


Zasílání novinek